Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102435 (24.06.2019 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Троян 5600, ул. "Любен Каравелов"
Телефон:067063027
Мобилен:0886749666
Факс:067063027
Специалност:Международни проекти
Стаж:НИ-2019
Образование:Висше (СА "Д. А. Ценов")