Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102436 (24.06.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1164, ж.к. "Лозенец", ул. "Кричим"
Мобилен:0876106915
Специалност:Архитектура
Стаж:НИ-2019
Образование:Висше (УАСГ)