Оценителска правоспособност: Недвижими имоти,
Сертификати номера: 100102439 (24.06.2019 г.) ,
Членува в КНОБ: не
Адрес:Петрич 2850, ул. "Димитър Талев"
Мобилен:0877505031
Специалност:ССС
Стаж:НИ-2019
Образование:Висше (УАСГ)