Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100102441 (24.06.2019 г.), 300100932 (13.02.2020 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Търговище 7700, ул. "Скопие"
Мобилен:0899311376
Специалност:Финансов контрол и финансово право
Стаж:НИ-2019, МС-2020
Образование:Висше (УНСС)