Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102437 (24.06.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Казанлък 6100, ул. "Розова долина"
Мобилен:0896602838
Специалност:Политическа икономия
Стаж:НИ-2019
Образование:Висше (УНСС)