Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100898 (18.01.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Бургас 8000, ул. "Васил Левски"
Мобилен:0888278684
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:МС-2019
Образование:Висше (ВФСИ "Д. А. Ценов")