Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102429 (13.05.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Благоевград 2700, бул. "Пейо Яворов"
Мобилен:0879111044
Специалност:Публична администрация
Стаж:НИ-2019
Образование:Висше (ЮЗУ "Неофит Рилски")