Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102424 (13.05.2019 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9010, ж.к. "Чайка"
Телефон:052312410, 052301917
Мобилен:0896861285
Факс:052301917
Специалност:Машинен инженер химическо машиностроене
Стаж:НИ-2019
Образование:Висше (ВМЕИ Варна)