Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102423 (13.05.2019 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, ул. Григор Начевич
Мобилен:0889877119, 0886888283
Специалност:Международен бизнес и мениджмънт
Стаж:НИ-2019
Образование:Висше (СА "Д. А. Ценов", гр. Свищов)