Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102421 (13.05.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:с. Кокаляне 1191, ул. "Иван Шишман"
Мобилен:0898771207
Специалност:Инженер-химик
Стаж:НИ-2019
Образование:Висше (ХТМУ)