Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100132 (14.12.2009 г.), 810100366 (16.08.2011 г.), 100100298 (14.12.2009 г.), 500100126 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пирдоп 2070, ул. Георги Бенковски
Мобилен:0888408166, 0879808166
Специалност:Зооинженерство
Стаж:НИ-2001 МС-2000 ТП-1993 ЗЗ-2011
Образование:висше(ВИЗВМ - Стара Загора)