Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 400100181 (24.06.2019 г.), 300100884 (15.01.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1113, ул. Самоков
Мобилен:0894848494
Специалност:Счетоводство
Стаж:МС-2019, ПИИСДФО-2019
Образование:висше (УНСС)