Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102417 (22.02.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Козлодуй 3320, ж.к.1
Мобилен:0884279951
Специалност:МИО със специализация "Международен бизнес в интернет"
Стаж:НИ-2019
Образование:Висше (УНСС)