Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100919 (19.02.2019 г.), 810100621 (09.02.2022 г.), 100102540 (09.02.2022 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1582, ж.к. "Дружба-2"
Мобилен:0886765725
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:МС-2019, НИ-2022, ЗЗТН-2022
Образование:Висше (УНСС)