Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102413 (11.02.2019 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив, ул. "Родопи"
Мобилен:0888886297
Специалност:Инженерен дизайн
Стаж:НИ-2019
Образование:Висше (Лесотехнически университет)