Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100909 (06.02.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Кърджали 6600, кв. "Възрожденци"
Мобилен:0889345245, 0883310168
Специалност:Електротехника
Стаж:МС-2019
Образование:Висше (ТУ-София)