Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100915 (06.02.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:с. Старозагорски бани 6062, ул. "Бузлуджа"
Мобилен:0899990398, 0888792382
Специалност:Топлоядрена техника
Стаж:МС-2019
Образование:Висше (ТУ-София)