Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102404 (06.02.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1700, ул. "Йордан Стубел"
Мобилен:0884303088, 0884303099
Специалност:ПГС
Стаж:НИ-2019
Образование:Висше (ВИАС)