Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100913 (06.02.2019 г.) , 100102410 (06.02.2019 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Троян 5600, ул. "Любен Каравелов"
Мобилен:0888929695
Специалност:МИО
Стаж:МС-2019, НИ-2019
Образование:Висше (СА "Д. А. Ценов" - Свищов)