Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100913 (06.02.2019 г.), 400100210 (15.2.2023 г.), 810100624 (14.11.2022 г.), 100102410 (06.02.2019 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Троян 5600, ул. "Любен Каравелов"
Мобилен:0888929695
Специалност:МИО
Стаж:МС-2019, НИ-2019
Образование:Висше (СА "Д. А. Ценов" - Свищов)