Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 300100910 (06.02.2019 г.), 810100595 (23.08.2019 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1000, ул. "Княгиня Мария Луиза"
Мобилен:0899131365
Специалност:КАТТ
Стаж:МС-2019, ЗЗТН-2019
Образование:Висше (ВТУ "Ангел Кънчев" )