Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100911 (06.02.2019 г.), 810100552 (07.03.2018 г.), 100102406 (06.02.2019 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1612, бул. "Цар Борис III"
Мобилен:0888453844
Специалност:Биотехника
Стаж:ЗЗТН - 2018, НИ-2019, МС-2019
Образование:висше (ТУ София)