Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102405 (06.02.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9000, ул. "Братя Миладинови"
Мобилен:0888011030
Специалност:КТТ
Стаж:НИ-2019
Образование:Висше (ТУ-Варна)