Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100102399 (06.02.2019 г.) , 810100609 (10.12.2021 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Сливен 8800, ул. Йосиф Щросмайер
Мобилен:0889934002
Специалност:Геодезия
Стаж:НИ-2019, ЗЗТН-2021
Образование:Висше (УАСГ)