Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102409 (06.02.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Несебър 8000, ул. "Хан Крум"
Мобилен:0894431286
Специалност:Финанси
Стаж:НИ-2019
Образование:Висше (ИУ-Варна)