Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102396 (06.02.2019 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1172, ж.к. "Дианабад"
Мобилен:0888384732
Специалност:Немска филология
Стаж:НИ-2019
Образование:Висше (СУ "Св. Климент Охридски")