Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100896 (18.01.2019 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Русе 7000, ул. "Даме Груев"
Мобилен:0886890200
Специалност:Индустриално инженерство
Стаж:МС-2019
Образование:Висше (РУ "Ангел Кънчев")