Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100894 (18.01.2019 г.), 810100389 (17.11.2014 г.), 100101636 (30.07.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1343, ж.к.Люлин
Мобилен:0885610794, 0898322275
Специалност:Хидротехническо строителство
Стаж:НИ-1998, ЗЗТН-2014, МС-2019
Образование:висше(ВИАС - София)