Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100905 (18.01.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Стара Загора 6000, ул. "Димитър Наумов"
Мобилен:0895758883
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:МС-2019
Образование:Висше (СА "Д. А. Ценов" - Свищов)