Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100906 (18.01.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1000, ул. "Цар Самуил"
Мобилен:0878959604, 0878959600
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:МС-2019
Образование:Висше (УНСС)