Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания,
Сертификати номера: 300100891 (15.01.2019 г.) , 100102323 (06.12.2017 г.) , 810100538 (14.02.2018 г.) , 500100852 (10.11.2021 г.) ,
Членува в КНОБ: да
Адрес:Добрич 9300, ул. "Вида Димитрова"
Мобилен:0895455718
Специалност:Икономика на търговията
Стаж:НИ - 2017, ЗЗТН-2018, МС-2019, ТПВ-2021
Образование:висше (СА "Д. А. Ценов")