Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 300100891 (15.01.2019 г.) , 100102323 (06.12.2017 г.) , 810100538 (14.02.2018 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Добрич 9300, ул. "Вида Димитрова"
Мобилен:0895455718
Специалност:Икономика на търговията
Стаж:НИ - 2017, ЗЗТН-2018, МС-2019
Образование:висше (СА "Д. А. Ценов")