Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100887 (15.01.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1700, ж.к. "Студентски град"
Мобилен:0885208879
Специалност:Машиностроене и уредостроене
Стаж:МС-2019
Образование:Висше(Технически университет - София)