Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100888 (15.01.2019 г.), 100102393 (25.01.2019 г.), 500100688 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1404, ж.к. Манастирски ливади
Мобилен:0889670826, 0888483403
Специалност:Финанси
Стаж:ТПВ-2014, НИ-2019, МС-2019
Образование:висше (УНСС)