Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102385 (02.01.2019 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, ул. "Султан Тепе"
Мобилен:0888998519
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:НИ-2019
Образование:Висше (УНСС)