Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102386 (02.01.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1220, ул. "Христо Силянов"
Мобилен:0886034383
Специалност:Транспортно строителство
Стаж:НИ-2019
Образование:Висше (УАСГ)