Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100102383 (02.01.2019 г.), 810100634 (10.11.2023 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Монтана 3400, ж.к. "Плиска"
Мобилен:0889800978
Специалност:Геодезия
Стаж:НИ-2019
Образование:Висше (УАСГ)