Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100102382 (02.01.2019 г.), 400100132 (30.10.2015 г.), 300100811 (17.11.2014 г.), 500100725 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, Христо Белчев 7
Телефон:0896750060
Мобилен:0896750060