Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102381 (02.01.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София, ж.к. "Младост 1"
Телефон:02/8177166
Мобилен:0889172125
Факс:02/8177111
Специалност:Бизнес администрация
Стаж:НИ-2019
Образование:Висше (УНСС)