Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100102380 (02.01.2019 г.), 500100823 (08.10.2018 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Неделино 4990, ул. "Беломорска"
Мобилен:0895608485
Специалност:Финанси
Стаж:ТПВ-2018, НИ-2019
Образование:Висше (УНСС)