Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102378 (02.01.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9010, ж.к. "Васил Левски"
Мобилен:0878375044
Специалност:Икономика на недвижимата собственост
Стаж:НИ-2019
Образование:Висше (ИУ Варна)