Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102377 (02.01.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Русе 7013, ж.к. "Здравец- изток"
Мобилен:0883353978
Специалност:Финансов контрол и външен одит
Стаж:НИ-2019
Образование:Висше (СА "Д. А. Ценов")