Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102375 (02.01.2019 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9000, ул. "Роза"
Мобилен:0887836190
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:НИ-2019
Образование:Висше (Икономически университет Варна)