Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100921 (28.02.2019 г.), 810100598 (02.10.2020 г.), 100101285 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1712, ж.к. Младост 2
Мобилен:0888473282
Специалност:Управление на териториалните системи
Стаж:НИ-2007, МС-2019, ЗЗТН-2020
Образование:висше(УНСС - София)