Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100102428 (13.05.2019 г.), 810100564 (03.09.2018 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Хасково 6300, ул. "Подем"
Мобилен:0899703411
Специалност:Финанси
Стаж:ЗЗТН-2018, НИ-2019
Образование:Висше (ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий")