Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100824 (10.10.2018 г.), 100100380 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4000, ул. "Свищов"
Телефон:032266424
Мобилен:0886899666
Специалност:Мениджмънт
Стаж:НИ-2008, ТПВ-2018
Образование:висше(Руска икономическа академия)