Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100102459 (04.02.2020 г.), 400100164 (18.07.2017 г.), 500100791 (03.01.2018 г.), 300100846 (21.12.2016 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:с. Долни Пасарел 1165, ул. "Хризантема"
Мобилен:0884747112
Специалност:Финанси
Стаж:МС-2016, ПИИСДФО-2017, ТПВ-2018, НИ-2020
Образование:висше (ВТУ "Св.св. Кирил и Методий")