Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100576 (20.09.2018 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1225, ул. "Сините камъни"
Мобилен:0898717804
Специалност:Счетоводство и одит
Стаж:ЗЗТН-2018
Образование:висше (МВБУ-гр. Ботевград)