Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 810100571 (11.09.2018 г.), 100102038 (22.08.2011 г.), 500100565 (30.07.2010 г.), 300100595 (30.07.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Трявна 5350, ул. "Патриарх Евтимий"
Мобилен:0899805049
Специалност:Селскостопанска техника
Стаж:МС-1998 ТП-1997 НИ-2011, ЗЗТН-2018
Образование:висше (ВТУ А.Кънчев - Русе)