Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 810100570 (10.09.2018 г.), 100102418 (28.02.2019 г.), 300100922 (28.02.2019 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Русе 7004, Алея Възраждане
Мобилен:0888521348
Специалност:Право
Стаж:ЗЗТН-2018, НИ-2019, МС-2019
Образование:Висше (РУ "Ангел Кънчев")