Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 810100567 (04.09.2018 г.) , 100102108 (12.12.2011 г.) , 300100799 (17.11.2014 г.) , 500100711 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Бургас 8000, ул. "Черноморка"
Телефон:056803200, 056803201
Мобилен:0899980666
Специалност:Ядрена енергетика
Стаж:НИ-2011, МС-2014, ТПВ-2014, ЗЗТН-2018
Образование:висше (ТУ-София)