Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 810100562 (03.09.2018 г.), 500100857 (20.12.2021 г.), 100102356 (20.12.2017 г.), 300100960 (25.01.2023 г.), 400100224 (24.2.2023 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1324, ул. "Тодор. Г. Влайков"
Мобилен:0898845567
Специалност:Финанси
Стаж:НИ - 2017, ЗЗТН-2018, ТПВ-2021, МС-2023, ПИИС-2023
Образование:висше (НБУ)