Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100562 (03.09.2018 г.) , 100102356 (20.12.2017 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1324, ул. "Тодор. Г. Влайков"
Мобилен:0898845567
Специалност:Финанси
Стаж:НИ - 2017, ЗЗТН-2018
Образование:висше (НБУ)